fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Informatie & Beleid

Contacten

 • Directie: Guy Mariën
 • Zorgcoördinatoren: Ilse Vanden Eynde (lager) en Miet Vandervee (kleuters)
 • Secretariaat : Micheline Cuyvers en Lief Geboers
 • Voor- en naschoolse opvang: Christine Verschueren, Anita Bosmans, Alex Put

Opvang

´s morgens - van 07.15 uur tot 08.15 uur
´s middags - van 12.05 uur tot 12.30 uur
´s namiddags - van 15.30 uur tot 17.30 uur

Voor kleuters en lagere schoolkinderen die op school blijven eten.
Kleuters en lagere schoolkinderen eten in een aparte eetzaal.
De kinderen brengen zelf boterhammen en drinken mee.
Op school kan je ook drinken krijgen aan 0.50 euro.
Middagtoezicht: 1.00 euro.

Verantwoordelijken

Voor- en naschoolse opvang: Alex Put, Anita Bosmans en Christine Verschueren

Middagtoezicht - Lager: Linda Dries, Carine Blancquaert
Middagtoezicht - Kleuters: Christine Verschueren, Daniëlle Boets en Sonja Sanders

De opvang vindt plaats in de opvangklas en kost 1.00 euro per begonnen halfuur.

Informatie

Het beleid

Lokaal bestuurscollege

De school bestaat uit een kleuter- en lagere afdeling.

Schoolbestuur:

 • Guido Smeekens ( voorzitter )
 • Michel Vandenberk
 • Leo Houben
 • René Monten
 • Johan Stevens ( secretaris )

L.K.B.

Lommelse Katholieke basisscholen : De 9 vrije scholen van de stad Lommel vormen sinds 1 september 2005 een scholengemeenschap. Deze scholen werkten samen op het gebied van personeel, administratie, zorg, preventie, ICT. Sinds 1 januari 2017 vormen zij één overkoepelende VZW met één centraal schoolbestuur. Zij dragen de verantwoordelijkheid over het reilen en zeilen binnen deze scholen. Zij scheppen de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van onderwijs en opvoeding.

Voorzitter van het schoolbestuur is Ludo Vander Mierde. Contactgegevens: VZW LKB, Slinkerstraat 60, 3920 Lommel / Tel: 011/94 60 08 / Mail: info@lkb-net.be / Website: www.lkb-net.be De directies van de 9 scholen plegen overleg als College van Directeurs, voorgezeten door Algemeen Directeur Peter Vanderkrieken. De directies maken, samen met leden van de algemene vergadering, deel uit van beleidsondersteunende werkgroepen.

 • Basisschool Barrier De Klimtoren
 • Basisschool Den Heuvel
 • Basisschool Lutlommel BALU
 • Basisschool Lommel-West
 • Basisschool Basisschool Sint-Jan
 • Boudewijnschoollommel
 • Eymardschool
 • Kleuterschool De Speling
 • Lagere school De Speling

L.O.C.

 • Lokaal onderhandelingscomité
 • Het regelt de relaties tussen het schoolbestuur en het personeel
 • Guido Smeekens
 • René Monten
 • Vera Hendriks ( voorzitter )
 • Myriam De Smet
 • Guy Mariën

Schoolraad

De schoolraad heeft een informatierecht, een overlegbevoegdheid, een adviesbevoegdheid en een instemmingsbevoegdheid.

Hierin zetelen drie geledingen

 • Lokale gemeenschap: Chris Nysen, Hilde Nysten, Annick Keunen ,Patrick Proth
 • Het personeel: Claudia Peeters ( voorzitter ), Veerle Clerix, Heidi Gerits, Guy Mariën
 • De Ouders: Stephan Aarts, Patrick Jonck

Oudervereniging

Opvoeding en onderwijs gaan hand in hand als school en gezin elkaar dragen. De samenwerking met de ouders krijgt gestalte in de oudervereniging. Het uitwisselen van informatie en gedachten, het formuleren van wensen, welke naschoolse activiteiten organiseren, het verrichten van onderwijsondersteunende tussenkomsten zijn agendapunten op de maandelijkse bijeenkomsten.

 • Jan Loomans
 • Patrick Jonck
 • Helga Jeurissen
 • Miet Vandervee
 • Guy Mariën
 • Stephan Aarts
 • Fré Busscher
 • Gita Stijnen
 • Tim Bartels
 • Yourik Mattheus
 • Veerle Clerix
 • Marita Geboers